Choose Language Donate to Illuminate Contact TSF
Visit us on Facebook Visit us on Twitter Visit us on YouTube Visit us on Instagram Visit us on Linkedin

Event Series Human Collective Project | Dutch

Het Human Collective Project

Virtual: Amsterdam , Netherlands

Op dinsdag 16 mei om 19:00 organiseert de Sumaira Foundation de eerste Nederlands en Vlaamse online bijeenkomst voor mensen met NMOSD of MOGAD en hun familieleden en/of dierbaren. U bent van harte welkom om deel te nemen en ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in een veilige omgeving. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan […]

Industry Partners

Community Partners

WARNING: Internet Explorer does not support modern web standards. This site may not function correctly on this browser and is best viewed on Chrome, Firefox or Edge browsers. Learn More.